Cách khắc phục khi in chậm trên Windows 8

* Cách 1

Bước 1: Control Panel -->  View devices and printers

Bước 2:  Chọn 1 máy in bất kỳ --> chọn Print server properties (phía trên thanh Address)

Bước 3: Qua tab Driver để xóa driver máy in (bị chậm) --> chú ý chọn Remove driver and driver package

Bước 4: Lên trang chủ của máy in down driver mới nhất về máy --> Install driver khi chưa kết nối với máy in

Bước 5: Kết nối với máy in 

* Cách 2

Bước 1: Vào Run gõ services.msc -->  Stop services Print Spooler

Bước 2:  Xóa toàn bộ file trong đường dẫn C:\Windows\System32\spool\PRINTERS

Bước 3: Vào Run gõ services.msc -->  Start services Print Spooler

Bước 4: Chạy cmd bằng quyền administrator --> sfc/ scannow ngồi chờ vài phút

Bước 5: chkdsk /f /r --> chon Y (yes) để máy tính khởi động lại và tự check disk 

Bước 6: Add lại máy in

* Note: đối với Windows XP hoặc Windows 7 down tool:  http://www.mediafire.com/download/5c2rvrlgq9arocu/XoaDriverMayInFixPrintSpooler.rar

  • 1594

LIÊN HỆ